Hopp til innholdet

Byggefaser

Generalplan

Tytlandsvik Aqua har en generalplan hvor det er prosjektert inn seks postsmolt haller med en produksjonskapasitet på 1500 tonn pr/år. Infrastruktur er tilrettelagt for disse seks hallene.

Vi startet å bygge infrastruktur, to produksjonshaller og administrasjonsbygg høsten 2017. Januar 2019 startet vi opp med produksjon i de to første hallene.

Bygging av Hall 3 ble startet vinteren 2020. April 2021 ble denne satt i produksjon.

Planen videre er å bygge hall 4, 5 og 6 med 1,5 til 2 års mellomrom. Planen er at anlegget vil være ferdig utbygget rundt 2025.

 

Byggetrinn 1 under bygging

 

 

 

 

 

Byggetrinn 1 ferdig

Hall 3 under bygging

 

Hall 3 under bygging

Hall 3 ferdige

Generalplan hvor alle seks hallene er tegnet inn på tomten.