Hopp til innholdet

Produksjon

Tytlandsvik Aqua AS eies av Bremnes Seashore AS, Grieg Seafood Rogaland AS og Vesthavsbruk AS med tre like deler. Anlegget er plassert i Hjelmeland kommune i Ryfylke. Tytlandsvik Aqua AS vil ha en årlig kapasitet på 4.500 tonn postsmolt fra 2021, og er en av Norges største og ledende produsenter av postsmolt. 

Postsmoltanlegget

Postsmoltanlegget er bygget med fremtidens resirkuleringsteknologi, og vil være en utfordrende og svært spennende arbeidsplass. Anlegget er bygget med fokus på effektive og automatiserte løsninger.

Fisk og vekst

Produksjonen starter med at vi får inn yngel/smoltti fra Fister og Bømlo. Denne fisken står i anlegget på Tytlandsvik under kontrollerte miljøbetingelser, noe som gir gode vilkår for trivsel og vekst

Vannrensing

Vannet i anlegget sirkulerer og bruker omtrent 40 minutt på en runde. I denne runden går vannet gjennom fiskekarene og gir godt med oksygen og god sirkulasjon for fisken. På veg ut av karet tar vannet med seg partikler og avføring fra fisken sammen med CO2 som fisken puster ut.

Neste trinn på sirkulasjonen er at vannet går gjennom et filter eller sil der faste partikler blir silt i fra og sendt til sedimentering og slambehandling. Dette slammet blir senere brukt til å produsere energi og gjødsel.

Vannet går etter mekanisk filter videre inn til biofilteret. Der blir mindre partikler og løse partikler brutt ned av en bakteriekultur og omdannet til ufarlige stoffer før vannet går videre til neste prosess. Dette kaller vi nitrifiseringsprosess av vann.

Før vannet blir pumpa tilbake til fiskekara, blir alt vannet lufta for å fjerne CO2, som fisken har gitt fra seg og vi har mulighet til å tilføre ozon for å klarne vannet mer. Vann som blir pumpa ut til fiskekar får tilført oksygen etter hvor stort behov fisken har. Dette sikrer at vannet til fisken har nok oksygen og har et godt liv i karene.

Levering av fisk

Når fisken når en størrelse på 700-1000 gram setter vi fisken ut. Da kommer det en brønnbåt for å hente fisken. Fisken transporteres i et kar til mærdanlegg i Rogaland og Vestland