Hopp til innholdet

Om oss

Tytlandsvik Aqua AS eies av Bremnes Seashore AS, Grieg Seafood Rogaland AS og Vesthavbruk AS med tre like deler.
Anlegget er plassert i Hjelmeland kommune i Ryfylke.

TytlandsvikAqua AS er under oppbygging og har kapasitet til å produsere 6000 tonn med «stor-smolt» for levering til matfiskoppdrettere, hovedsakelig i Rogaland.
Postsmoltanlegget er bygget med fremtidens resirkuleringsteknologi, og vil være en utfordrende og svært spennende arbeidsplass.